Mijn visie op kwaliteit

Ik vind het belangrijk om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven. Orthomoleculair therapeut of voedingsadviseur is geen beschermde titel, dus in principe kan iedereen zich zo noemen. Toch merkte ik dat ik na de basisopleiding voor orthomoleculair therapeut, slechts het topje van de ijsberg had gezien. Om deze reden doe ik ontzettend veel kennis op van de maandelijkse intervisies en supervisies bij Marijke de Waal-Malefijt. Hier komen vele onderwerpen uitgebreid aan bod zoals: auto immuunziekten, hart-en vaatproblematiek, borstkanker, aandoeningen aan het gewrichtsstelsel, (terugkerende) ontstekingen, darmklachten, huidklachten, hormonen, de schildklier, de bijnieren, etc. Het bijzondere van deze bijscholingen is, is dat we alle situaties mede bekijken vanuit het darmmicrobioom, omdat hier de basis ligt van vele aandoeningen.

Daarnaast is het goed om te weten dat ik niet werk met de EMB bloedtest of met andere partijen waar ik niet voor 100% achter kan staan. Transparantie en kwaliteit zijn voor mijn kernwaarden. Er bestaan veel onderzoeksopties, maar niet ieder onderzoek is even nauwkeurig en daardoor minder betrouwbaar. Ik maak alleen gebruik van laboratoriumonderzoek bij gecertificeerde labs. 

Opleidingen

Dit zijn de opleidingen die ik gevolgd heb:

  • Medische basiskennis volgens de PLATO eindtermen bij School voor Homeopathie
  • Orthomoleculair voedingsadviseur bij de Stichting ortho health foundation
  • Orthomoleculair voedings-en suppletie adviseur bij de Stichting ortho health foundation
  • Orthomoleculair epigenetisch therapeut bij de Stichting ortho health foundation
  • Scholing darmmicrobioom van Marijke de Waal-Malefijt
  • Maandelijkse Intervisies met collega (darmmicrobioom) therapeuten onder supervisie van Marijke de Waal-Malefijt
  • Daarnaast school ik mij bij door het lezen van vakliteratuur en onderzoeken