Waarom orthomoleculaire therapie?

Omdat je wilt dat er eindelijk iets aan de oorzaak van jouw klacht wordt gedaan!  In de reguliere geneeskunde wordt vaak éérst een middel in gezet (de pil, een corticosteroïdencrème, antibiotica, etc.) en als dat niet werkt, wordt er mogelijk onderzoek gedaan. Bij orthomoleculaire therapie werkt dit andersom: eerst kijk ik naar jouw volledige medische voorgeschiedenis en klachtenpatroon. Aan de hand daarvan is het bovendien handig om een onderzoek aan te vragen op basis van de hulpvraag. Je hebt dan eindelijk duidelijkheid over de oorzaak van jouw klacht! Dit maakt mijn werkwijze effectief waardoor 2-3 consulten vaak voldoende zijn om de klachten op te lossen.

Wat doet een orthomoleculair therapeut?

Allereerst is het goed om te weten dat er veel verschil is in de werkwijze per orthomoleculair therapeut . Kijk daarom wat bij je past en laat je goed informeren. 
Ik gebruik klinisch onderzoek, uitgevoerd door een gecertificeerd lab als basis voor een behandeltraject. Hierbij kun je denken aan:

Orthomoleculaire therapie

Helpt orthomoleculaire therapie bij...?

Orthomoleculaire therapie kan bij vrijwel iedere klacht/aandoening ondersteunen, dan wel de klacht oplossen:

 • Voorbereiding op een zwangerschap om de kans op complicaties te verkleinen
 • Herhaalde miskramen
 • Zwangerschapsmisselijkheid
 • Galstenen
 • Nierstenen
 • Vitaminen/mineralenonderzoek
 • Vermoeidheid
 • Darmklachten (zoals winderigheid, krampen, diarree, obstipatie, buikpijn)
 • Intoleranties
 • Coeliakie
 • Ziekte van Crohn
 • Colitis Ulcerosa 
 • PMS
 • Burn-out/stress
 • Slapeloosheid
 • Migraine
 • Hormonale klachten/cyclusstoornissen
 • Leververvetting
 • Diabetes
 • Krachtverlies
 • Ontstekingen
 • Artrose
 • Acne
 • Eczeem
 • Psoriasis
 • PCOS
 • Oestrogeendominantie
 • Terugkerende amandelontstekingen
 • Terugkerende blaasontstekingen

Hoe betrouwbaar is orthomoleculaire geneeskunde?

Bij orthomoleculaire therapie wordt gekeken naar de oorzaak van de klacht en welke lichamelijke systemen daarin een rol spelen. Zo kan een trage schildklier komen door een disbalans in de hormonen bijvoorbeeld. Of denk aan huidklachten die ontstaan door een overgroei aan bepaalde darmbacteriën. Het is essentieel om het geheel mee te nemen voor een effectieve behandeling. Orthomoleculaire therapie berust op de overtuiging dat een klacht áltijd een oorzaak heeft en dat deze behandeld moet worden om tot een definitieve oplossing te komen. Een onbalans zorgt namelijk voor klachten, denk bijvoorbeeld aan: een onbalans in de hormonen, een onbalans in de vitaminen-en mineralenstatus, een onbalans in de darmbacteriestammen, etc.

Orthomoleculaire therapie berust op resultaten van medische onderzoeken

De lesstof van de opleiding tot orthomoleculair therapeut is gebaseerd op medische onderzoeken. Zo zijn er talloze publicaties van onderzoeken te vinden over: omega 3, curcumine, berberine, vitamine A, de lactobacillus rhamnosus, etc. Dit zijn stuk voor stuk stoffen die gebruikt worden in de orthomoleculaire therapie. Uit de publicaties blijkt dat ze effectief zijn bij tal van klachten. Zo is Omega 3 een voedingsstof die regulier ook steeds meer besproken wordt en waar veel onderzoeken over zijn. Uit een Deense studie met meer dan 700 vrouwen bleek zelfs dat vrouwen die geen vette vis aten, 3x zo vaak een vroeggeboorte kregen dan vrouwen die wel vette vis aten. Daarbij werd in een ander onderzoek met omega 3 (meta-analyse) aangetoond dat omega 3 een grote verbetering geeft in de totale ADHD-scores en cognitieve functies. Bovendien gaf suppletie met 500 mg/d EPA een vermindering van hyperactiviteit/impulsiviteit.

Waarom wordt er weinig gedaan met dergelijke onderoeken?

De reguliere zorg gebruikt alleen de grootste onderzoeken (zoals meta-analyses) en kleinere onderzoeken worden vaak
links laten liggen omdat het onderzoek “te klein van omvang” is om er conclusies uit te trekken. Natuurlijk zijn de resultaten uit een onderzoek met 5000 deelnemers betrouwbaarder dan die van een onderzoek met 200 deelnemers. Toch laat je veel waardevolle informatie liggen door de kleinere onderzoeken weg te laten.

De kosten van een groot onderzoek kunnen in de tonnen lopen, waardoor het voor een farmaceutisch bedrijf het haalbaar is om dit op poten te zetten. Doordat er op medicatie een patent aangevraagd kan worden, wordt er veel geld verdiend. Daarentegen kan er op orthomoleculaire stoffen geen patent aangevraagd worden, omdat deze stoffen in de natuur voorkomen. Zonder een patent, liggen de winstmarges lager waardoor
er vaak geen ruimte is om een grote studie uit te voeren. Toch geven kleinere studies ook veel informatie.

Voorbeelden uit de praktijk

Afwijkende schildklierwaarden

Het uitgangspunt van orthomoleculaire therapie is dat klachten áltijd een oorzaak hebben. De reguliere zorg richt zich met name op het behandelen van het symptoom, wat in de meeste gevallen ook noodzakelijk is. Daarnaast kan orthomoleculaire therapie een aanvulling zijn op de reguliere behandeling. Zo ook bij schildklierproblematiek. Wanneer de schildklierwaardes afwijken, wordt er schildkliermedicatie ingezet, zoals synthetisch schildklierhormoon. Naast het behandelen van het symptoom (niet goed werkende schildklier), is het van belang om de oorzaak hiervan te onderzoeken. In de eerste plaats is het belangrijk dat alle schildklierwaardes bepaald worden, dus naast TSH ook vrij T3, vrij T4, anti-TPO en reverse t3. Mogelijk is er sprake van bijvoorbeeld een auto-immuunziekte op de schildklier waardoor hij te snel of te langzaam werkt. Hierbij is het immuunsysteem overactief. Orthomoleculaire therapie is dan een welkome aanvulling, omdat o.a. een gezonde darmflora essentieel is om het immuunsysteem te reguleren.

Darmklachten en prikkelbare darmsyndroom

Een ander voorbeeld is darmklachten: hier wordt vaak geen oorzaak voor gevonden, maar de klachten blijven. Of je krijgt de diagnose “prikkelbare darmsyndroom” zonder dat er überhaupt onderzoek aan te pas gekomen is. Bij darmklachten is er altijd een verstoring in de onderlinge verhouding tussen de bacteriestammen in je darm. Via die weg moet je het dan ook gaan oplossen, maar darmmicrobioom onderzoek wordt in Nederland niet uitgevoerd via de reguliere zorg. Wederom de taak aan een orthomoleculair therapeut die kennis heeft van het darmmicrobioom, omdat hier de oplossing ligt. 

Het gebruik van de pil bij hormonale klachten

De pil inzetten bij hormonale problemen is ook geen oplossing. De pil zorgt er met een synthetisch oestrogeen en progestageen namelijk voor dat jouw eigen hormoonproductie stil gelegd wordt. Dit zorgt vaak wel voor de afname van hormonale klachten. Echter, de oorzaak van de hormonale disbalans is niet aangepakt waardoor je mogelijk tegen een groter hormonaal probleem aanloopt als je stopt met de pil. Daarbij heeft de onbalans in hormonen dan al jaren kunnen doorwerken. Om de hormonale klachten op te kunnen lossen is de eerste stap een hormoononderzoek: hiermee breng je de huidige stand van de vrouwelijke hormonen in kaart. Als je dit weet, is het ook mogelijk om een passend plan te maken om de juiste balans terug te krijgen.